top of page

Klachtenprocedure

Wij doen er alles aan om de kwaliteit van onze diensten te waarborgen. Desondanks het kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over (een onderdeel) van onze dienstverlening. Een tevreden klant is voor ons heel belangrijk en daarom horen wij het graag wanneer u niet tevreden bent, zodat wij onze dienstverlening en kwaliteit kunnen verbeteren. Klachten kunnen, tot 3 maanden na afsluiting van de cursus of opleiding. Dit kunt u doen via het contactformulier op de website of schriftelijk naar:

 

Moor Opleidingen

t.a.v. de directie

Manegeweg 32

8171ND Vaassen

De klacht dient de volgende informatie te bevatten:

  • Datum en plaats van de cursus of opleiding

  • Volledige gegevens van de deelnemer(s)

  • Naam van de docent(en)

  • Omschrijving van de klacht


Binnen vijf werkdagen bevestigen wij de ontvangst van de klacht, waarna deze direct wordt onderzocht. Vanzelfsprekend streven wij ernaar de klacht naar volle tevredenheid af te handelen en gaan wij vertrouwelijk om met de klacht en de verkregen gegevens. 

Uiterlijk vijf weken nadat de klacht is ingediend, vindt er een uitspraak ten aanzien van de klacht plaats. Mocht er aanvullende informatie gewenst zijn, dan wordt u in de gelegenheid gesteld één en ander mondeling verder toe te lichten. Van dit gesprek zal tevens een verslag worden opgesteld. Indien u het niet eens bent met de genomen beslissing, dan is het Nederlands recht van toepassing.

bottom of page